Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Konkurs fotograficzny

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem fotograficznym „Jak zmienia się Opolskie dzięki Funduszom Europejskim – II edycja” Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zgłoszeń do 30 września 2014 r.

Tematem konkursu jest prezentacja efektów wdrażania funduszy europejskich oraz zmian zachodzących w najbliższym otoczeniu mieszkańców regionu dzięki realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, widzianych obiektywem aparatu.

Prace powinny w sposób ciekawy i oryginalny ukazywać realizowane i/lub zrealizowane projekty w ramach funduszy europejskich w województwie opolskim, poprzez przedstawienie np.:
•Obiektów oraz przedsięwzięć dofinansowanych w ramach funduszy europejskich na różnych etapach ich realizacji,
•Ludzi zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i/lub uczestniczących w projektach i/lub korzystających z efektów wdrażania funduszy europejskich
•Codziennego użytkowania obiektów i inwestycji dofinansowanych w ramach funduszy europejskich,
•Innych działań prowadzonych w ramach projektu.

Cele konkursu

•Przedstawienie efektów wdrażania funduszy europejskich w województwie opolskim, tj.:
•Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (RPO WO 2007-2013);
•Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL);
•Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 (PO WT RCz-RP);
•Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ);
•Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG);
•Promocja funduszy europejskich poprzez popularyzację prac konkursowych wśród mieszkańców województwa opolskiego

Więcej informacji na stronie organizatora: kliknij tutaj.

PlakatA4_jak zmienia_się.jpeg