Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Nabór kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej

Kandydaci wezmą udział w szkoleniu, którego ukończenie jest pierwszym warunkiem uzyskania certyfikatu Latarnika Polski Cyfrowej. Po uzyskaniu certyfikatu 200 nowych osób reprezentujących gminy, w których zdiagnozowano największe zapotrzebowania na działania aktywizujące cyfrowo pokolenie 50+, w tym gminy nie objęte dotąd działaniami Latarników, będzie miało za zadanie rozpocząć działania w swoich środowiskach lokalnych.

Organizatorzy projektu PCRS poszukują osób, które:
• znają podstawy obsługi komputera, Internetu oraz narzędzi i usług cyfrowych
• są otwarte, tolerancyjne oraz świadome specyfiki i trudności pracy z osobami dorosłymi
• są gotowe do pracy na rzecz lokalnego środowiska w formule wolontariatu – bez wynagrodzenia
• deklarują gotowość współtworzenia ruchu Latarników Polski Cyfrowej, akceptując jego wartości oraz zasady i metody działania.

Osoby te zobowiązane są spełnić następujące warunki wstępne:
1. zapoznać się i zaakceptować regulamin naboru
2. wziąć udział w szkoleniu organizowanym latem 2014r.
3. złożyć oświadczenie woli o akceptacji zasad i metod działania Latarnika Polski Cyfrowej, w którym zobowiążą się do prowadzenia działań zgodnie z założeniami projektu PCRS (oświadczenie składane będzie w pierwszym dniu szkolenia).

Po uzyskaniu certyfikatu Latarnicy Polski Cyfrowej winni czynnie uczestniczyć w różnorodnych formach podnoszenia kwalifikacji oraz wydarzeniach projektu PCRS, a także systematycznie i zgodnie z „metodą latarniczą”, której nauczą się podczas szkoleń, prowadzić zajęcia z osobami dorosłymi.

Do końca czerwca 2015r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” zaproponuje Latarnikom wsparcie edukacyjne i organizacyjne w postaci m.in.:
• udziału w wydarzeniach projektu: Zjeździe Latarników Polski Cyfrowej w Łodzi, 15-16 września br., 8 warsztatach tematycznych, podnoszących kompetencje dziedzinowe np. umiejętność tworzenia relacji z zajęć w portalu Latarnicy.pl (pisanie relacji jest obowiązkiem Latarnika) oraz w zjazdach regionalnych, integrujących aktywnych Latarników
• przekazania materiałów edukacyjnych (Niezbędnika Latarnika, Korzystnika Internauty 50+, poradników tematycznych) oraz promocyjnych (stand, plakaty, ulotki)
• stale aktualizowanego i publikującego oficjalne informacje na temat realizacji projektu portalu Latarnicy.pl, w którym znaleźć można m.in. serial filmów edukacyjnych, poradniki, wzory dokumentów projektowych   

Zgłoszenie chęci zostania Latarnikiem odbywa się poprzez zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnienie ankiety zgłoszeniowej dostępnej na stronie:
http://ankiety.mwi.pl/index.php?sid=27485&lang=pl

Planuje się organizację jednego szkolenia w każdym województwie (ale ostateczny ich rozkład zależeć będzie od liczby zgłoszeń w regionach). Szkolenia odbywać się będą w okresie wakacyjnym – do końca sierpnia br. Pierwsze szkolenie planowane jest 22-23 lipca w Pile.
Liczba uczestników szkoleń – a zatem kandydatów na owych Latarników jest ograniczona (ok. 200 osób). Pierwszeństwo udziału mają osoby mieszkające w regionach nie objętych jeszcze aktywnością Latarnika oraz kandydaci z gmin wiejskich.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie PCRS zachęcamy do kontaktu
, a także wizytę na stronie latarnicy.pl oraz Facebooku: facebook.com/polskacyfrowa.

Wszelkich informacji na temat naboru i projektu PCRS udzielają na bieżąco wyłącznie koordynatorzy działań Latarników:
1. Anna Tyrała (502 358 455,

2. Monika Boruch (519 521 465,
)
3. Michał Golemo (502 358 454,
)

Jedynym miejscem publikacji bieżących, oficjalnych informacji na temat przebiegu naboru i jego wyników jest portal Latarnicy.pl.
Informacje zawarte w niniejszym ogłoszeniu oraz Regulaminie Naboru Kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej  stanowią prawną i merytoryczną podstawę przeprowadzenia naboru i zakwalifikowania na szkolenie.

Komunikat ogłoszenia w wersji pdf do pobrania: PDFpcrs ogloszenie pion_POLSKA CYFROWA.pdf (565,97KB)

pcrs ogloszenie pion_POLSKA CYFROWA [Rozdzielczość Pulpitu].jpeg