Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Konkurs autobiograficzny

Na autorów trzech najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody!

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma symboliczny podarunek. Nagrody zostaną wręczone na uroczystej Gali Regionalnej w grudniu 2014 roku. Uczestnicy konkursu będą mogli wziąć udział w warsztatach z autoprezentacji i wystąpień publicznych. Dodatkowo z autorami najciekawszych prac zostaną przeprowadzone reportaże i wyemitowane przez Radio Opole.

Projekt jest finansowany w ramach zadania publicznego „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”, finansowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

CELE KONKURSU:

Ideą konkursu jest promowanie aktywności i pozytywnych postaw w życiu społecznym oraz zawodowym osób z niepełnosprawnością jako członków społeczności lokalnych.

Celem konkursu jest zachęcenie osób z niepełnosprawnością do opisania swoich przeżyć związanych
z doświadczaniem niepełnosprawności i aktywnością własną, która nadała sens ich życiu.WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem Konkursu może być osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zamieszkująca teren województwa opolskiego.

Tematem pracy powinna być szeroko rozumiana aktywność (artystyczna, kulturalna, społeczna, zawodowa), która nadał sens życiu osobie z niepełnosprawnością. Pracę konkursową (wraz z niezbędnymi załącznikami) należy przesłać z dopiskiem:

Konkurs autobiograficzny pt. „Sensotwórcy – ludzie, dla których tworzenie ma sens – II edycja”

drogą pocztową na adres:

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

Ul. Damrota 4/35-36, 45-064 Opole

lub

drogą elektroniczną na adres: , w tytule prosimy wpisać dopisek „Konkurs”.

Więcej informacji na temat Konkursu znajduje się w Regulaminie konkursu (w załączeniu).

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:

Prosimy o nadsyłanie prac konkursowych (wraz z niezbędnymi załącznikami) do dnia 06.10.2014 roku.

OSOBY DO KONTAKTU:

Dorota Piechowicz-Witoń,

Elżbieta Kucharska,

Tel. 77 466 21 39

 PARTNER WSPIERAJĄCY:
Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego

PATRIONAT  MEDIALNY:

Nowa Trybuna Opolska

Radio Opole

Radio DOXA

TVP OPOLE

ORGANIZATOR:
Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
www.ocwip.pl

Załączniki:  

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc (770,50KB)
DOCOświadczenie.doc (767,50KB)
DOCRegulamin konkursu.doc (783,50KB)
PDFulotka_2014.pdf (430,85KB)