Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Relacja z Wojewódzkiej Inauguracji EDD 2014

Zapraszamy do zapoznania się z relacją z wnziosłego wydarzenia jakim była tegoroczna uroczystość Wojewódzkiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa 2014 (EDD 2014). Uroczystość odbyła się w sobotę, 13.09.2014 r. w sołectwie Zagwiździe.

 

Gmina Murów dostąpiła zaszczytu organizacji tegorocznej Wojewódzkiej Inauguracji  EDD 2014. Oficjalne rozpoczęcie tegorocznej Wojewódzkiej Inauguracji EDD 2014 miało miejsce w świeżo wyremontowanym kościele parafilanym pw. NSPJ w Zagwiździu. Gości uroczystości zastał w kościele śpiew lokalnego chóru "Spotkanie", prowadzonego przez mgr Bernadetę Malik. Chór "Spotkanie" zainicjował uroczystość inauguracji odśpiewaniem "Gaude Mater Polonia", XVIII-wiecznej polskiej pieśni hymnicznej Wincentego z Kielczy. Po przywitaniu gości przez włodarza Gminy Murów, pana Andrzeja Puławskiego, przemowach gospodarza parafii, ks. proboszcza, dr Alfreda Skrzypczyka, Dyrektora Muzeum Wsi Opolskiej, pana Jarosława Gałęzę, Wicemarszałek Województwa Opolskiego, panią Barbarę Kamińską oraz Dyrektora Biura Wojewody Opolskiego, pana Szymona Ogłazę, przystąpiono do  serii wykładów oraz prelekcji.
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (101).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (90).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (91).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (102).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (82).jpeg  
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (83) [Rozdzielczość Pulpitu].jpegDzięki pierwszemu wykładowi pt. "Historia Kluczborskiej Huty w Zagwiździu i kolonii Friedrichsthal" pana Józefa Tomasza Jurosa, znawcy dziejów hutnictwa w Dolinie Małej Panwi i Budkowiczanki,  słuchacze poznali historię Królewskiej Kluczborskiej Huty oraz kolonii Friedrichsthal, dzisiejszego Zagwiździa oraz życiorysy ważnych osobistości, które miały istotny wpływ na rozwój i przebieg działalności huty żelaza. Wykład pana Jurosa uzmysłowił słuchaczom, iż powstała z polecenia króla pruskiego Fryderyka II huta żelaza, zwana niegdyś Królewską Kluczborską Hutą, usytuowana została na terenach dzisiejszego Zagwiździa właśnie z racji na tutejsze bogate zasoby rud darniowych, obfite lasy oraz siłę wody dzisiejszej Budkowiczanki, a historycznego Budkowickiego Potoku, która napędzała koła wodne systemu hydrotechnicznego huty. Na system ów składały się zarówno kanały hutnicze, jak i staw retencyjny, który egzystując do dzisiaj stanowi dla mieszkańców oraz gości miejsce spotkań i organizacji różnorodnych przedsięwzięć społeczno-kulturowych.
W dalszej części wykładowej, absolwentki Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu, panna Ilona Nowicka oraz panna Agnieszka Hoffmann przedstawiły prezentację multimedialną odnoszącą się do historii powstania wsi Zagwiździe. Owa prezentacja dobrze wkomponowała się w poprzedzający ją wykład dot. huty żelaza, uzupełniając go zarazem o dodatkowe fakty historyczne z dziejów życia mieszkańców Zagwiździa. Ostatnim z wykładów była prezentacja pani Aleksandy Kośmickiej na temat zabytków budownictwa z okresu kolonizacji fryderycjańskiej. Prezentacja pani Aleksandry zobrazowała na przykładzie zasobów znajdujących się w zbiorach Muzeum Wsi Opolskiej typową charakterystykę budownictwa przełomu XVIII i XIX wieku dawnych terenów prowincji państwa pruskiego.


 

 

Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (84) [Rozdzielczość Pulpitu].jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (85) [Rozdzielczość Pulpitu].jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (89).jpeg 

Kolejnym punktem programu był uroczysty moment rozdania nagród dla laureatów Gminnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Dziedzictwo – źródło tożsamości”. Gminny koordynator konkursu, pani Beata Hombek, Wójt Gminy Murów oraz pani Maria Burian, Kierownik Oddziału Terenowego NID w Opolu wręczyli laureatom nagrody oraz wyróżnienia.


 

Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (24).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (25).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (93).jpeg

Przedstawiamy zatem wyniki konkursu:

I. Kategoria wiekowa do 6 lat:
1. Miejsce: Julia Bacajewska
2. Miejsce: Antonina Fiech
3. Miejsce: Wojtek Lubacz
Wyróżnienie: Jakub Steciuk

II. Kategoria wiekowa: 7-12 lat
1. Miejsce: Michał Sieczko
2. Miejsce: Adam Glados
3. Miejsce: Jasmin Cebula
Wyróżnienie: Agnieszka Dydzik oraz Oliwia Grubiak

III. Kategoria wiekowa 13-18 lat:
1. Miejsce: Dominika Bentkowska
2. Miejsce: Magdalena Malik
3. Miejsce: Jasmin Morka
Wyróżnienie: Monika Nowak oraz Joanna Pydynkowska

Finał Gminnego Konkursu Plastycznego był ostatnim punktem oficjalnego rozpoczęcia tegorocznej Wojewódzkiej Inauguracji EDD 2014. Po przejściu uczestników spotkania do Sali Parafialnej, panie z Rady Sołeckiej Zagwiździa ugościły wszystkich wybornym kołoczem śląskim oraz tartinkami w trzech odsłonach. Nie brakowało również dobrej kawy i herbaty. Po tejże przerwie większa część gości udała się w towarzystwie przewodników na rozgrywkę gry terenowej „Poznaj zabytki Zagwiździa”. Gra terenowa już nieraz okazała się świetnym sposobem na zapoznanie się w terenie z zasobami zabytkowymi sołectwa Zagwiździe. Dzięki aktualizacji serii pytań oraz zagadnień, jak i zaangażowaniu ze strony pomysłodawców – młodzieży gimnazjalnej z Zagwiździa, jak i ich opiekunów merytorycznych gra będzie nadal stanowiła modelowy sposób na udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego naszych terenów. 


 

Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (94).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (97).jpeg  
Europejskie Dni Dziedzictwa w Zagwiździu 13.09.2014 (135).jpeg  
Europejskie Dni Dziedzictwa w Zagwiździu 13.09.2014 (134).jpeg
Europejskie Dni Dziedzictwa w Zagwiździu 13.09.2014 (133).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (95).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (86).jpeg
Europejskie Dni Dziedzictwa w Zagwiździu 13.09.2014 (132).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (87).jpeg 

Po rozgrywce gry terenowej uczestnicy inauguracji udali się do kompleksu zabytkowej Huty Żelaza, gdzie odbyła się dalsza część programu. W pierwszej kolejności przystąpiono do uroczystego otwarcia stałej ekspozycji złożonej ze ścieżki edukacyjno-promocyjnej, umieszczonej w Małej Młotowni. Przedmiotowa ścieżka przedstawia w cyklu sześciu sąsiadujących ze sobą tablic, z opisami w języku polsko-niemieckim proces działalności huty od momentu założenia kolonii robotniczej, poprzez dane etapy produkcyjne, po materiały obrazowe map i zdjęć. Ekspozycję wraz z Wójtem Gminy Murów otwarła pani Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.  

W Małej Młotowni miała również miejsce autorska prezentacja książki pana Józefa Tomasza Jurosa pt. „Zagwiździe Historia Królewskiej Kluczborskiej Huty i kolonii Friedrichsthal”. Zdaniem autora sporządzona „książka jest kontynuacją podjętej przed kilku laty próby spisania historii hutnictwa i rozwoju przemysłu na Śląsku”. Kolejnym punktem programu był występ wokalny pani Karoliny Trela, która z ramienia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim zaprezentowała bogaty kulturalnie repertuar wybranych piosenek. Swoim występem artystycznym oraz prezentacją utworów wykonanych w języku polskim, niemieckim oraz śląskim,  pani Karolina świetnie oddała ducha wielokulturowości Śląska Opolskiego. Po części artystycznej organizatorzy  przeszli do finału gry terenowej „Poznaj zabytki Zagwiździa”, podczas którego nagrodzono trzy drużyny. W tym miejscu organizatorzy – Wójt Gminy Murów oraz Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej skierowali słowa podziękowania za przybycie wszystkich uczestników oraz podsumowali obchody tegorocznej Wojewódzkiej Inauguracji EDD 2014.


 

Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (98).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (66).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów.jpeg

Ostatnim punktem programu tegorocznej inauguracji była rekonstrukcja historyczna w wykonaniu żołnierzy Regimentu Garnizonowego von Lattorff z Koźla z żołnierzami K.u.K. Feld Jäger Batallion No. 5 Zlaté Hory. Pokaz musztry według odpowiedniego dla jednostki regulaminu, eskortowanie i uświetnienie pokazu salwą z muszkietów oraz armaty, potyczki z przełomu XVIII i XIXw. w wykonaniu przybyłych żołnierzy były bardzo interesującym wydarzeniem. Uczestnicy obchodów licznie wzięli udział w pokazach, a członkowie grup rekonstrukcyjnych chętnie pokazywali i asystowali przy indywidualnych wystrzałach z muszkietów. Organizatorzy przekazali słowa podziękowania za przybycie żołnierzy regimentu - członków Kozielskiego Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej oraz żołnierzy z K.u.K. Feld Jäger Batallion No. 5 Zlaté Hory, przekazując jednocześnie okolicznościowe monety pamiątkowe.


 

Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (68).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (70).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (67).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów_1.jpeg  
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (71).jpeg
Wojewódzka Inauguracja EDD 2014 Gmina Murów (72).jpeg


 

Gmina Murów wraz z Muzeum Wsi Opolskiej oraz lokalnymi instytucjami, jednostkami oraz organizacjami dokonała wszelkich starań, aby program Wojewódzkiej Inauguracji EDD 2014 nie tylko uwzględniał założenia tegorocznego przesłania, jakim było "Dziedzictwo - źródło tożsamośći" i tym samym odnosił się do jakże bogatej historii sołectwa Zagwiździa i jego okolic związanych z XVIII-wieczną polityką kolonizacyjną epoki fryderycjańskiej i rozwojem przemysłu hutniczego na Śląsku. Organizatorzy ponadto zachęcali do udziału osoby, którym zasoby dziedzictwa kulturowego terenów Gminy Murów do tej pory nie były znane. Przez oferowane w ramach programu atrakcje, środki przekazu oraz koncepcję gry terenowej "Poznaj zabytki Zagwiździa" w interesujący sposób oraz mobilizujący do bacznych obserwacji w terenie podjęto się wyzwania prezentacji bogactwa lokalnej tożsamości, ściśle powiązanej z historią założenia kolonizacyjnego - dawnego Friedrichsthal, a dzisiejszego Zagwiździa. Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa stanowią natomiast za każdym razem świetną platformę dla zapoznania się z wyjątkowym dziedzictwem Opolszczyzny.