Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Konsultacje społeczne

Celem studium jest diagnoza systemu transportu oraz opracowanie celów i działań wspólnych dla rozwoju komunikacji w ramach Aglomeracji Opolskiej rozumianej jako miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego.

Podczas spotkania zostanie omówiony Plan rozwoju systemu komunikacyjnego w Aglomeracji Opolskiej. Dokument określa cele strategiczne dla transportu aglomeracyjnego, które powinny przyczynić się do poprawy spójności i dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej. Opracowanie zawiera również listę zadań do realizacji oraz konkretne rozwiązania mające na celu rozwój systemu transportowego na obszarze objętym przedmiotem opracowania.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać na załączonym formularzu do dnia 07.11.2014r. w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (decyduje data wpływu);

Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: konsultacje@ao.opole.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),

Opinie złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dokument do pobrania:

DOCFormularz zgłaszania uwag do Studium komunikacyjnego AO.doc (15,50KB)
Studium komunikacyjne AO (Plan rozwoju systemu komunikacyjnego