Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Nabór wniosków

O dotację mogą się ubiegać wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Opolu, które spełniają warunki, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej ( Dz. U z 2012 r. poz 457 z późn. zm. )

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji proszone są o złożenie w terminie od 4 do 6 listopada 2014 r. ,,WNIOSKU O PRZYZNANIE BEZROBOTNEMU, ABSOLWENTOWI CIS LUB ABSOLWENTOWI KIS Z FUNDUSZ PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pok. nr 4, tel. 77 44 22 942.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 22 400,- zł.

Regulamin udzielania dotacji, wniosek i druki dla żyrantów dostępne są na stronie: www.pup.opole.pl, w zakładce dokumenty do pobrania dla bezrobotnych, środki na podjęcie działalności gospodarczej lub w siedzibie CAZ, Opole, ul. Bytnara Rudego 8, pok. nr 4.

UWAGA: do złożenia wniosku nie jest wymagane ukończenie jakiegokolwiek kursu ABC przedsiębiorczości.

 

Więcej infromacji na stronie PUP: kliknij tutaj.