Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Projekt wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia

Projekt skierowany jest do osób:

- w wieku od 15-30 roku życia (w dniu przystąpienia do projektu)
- zameldowanych na stałe lub czasowo na terenie województwa opolskiego|
- pozostających bez zatrudnienia.

Informacje o projekcie

1. Projekt systemowy z komponentem ponadnarodowym pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z siedzibą przy ulicy Głogowskiej 25c, 45-315 w Opolu, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1  Wparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

2. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Projektodawcy przy ulicy Oleskiej 127, 45-231 Opole. Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30. Telefon: (77) 44 23 144. Interesanci przyjmowani są w godzinach od 9.00 do 14.00

3. Projekt obejmuje swym zasięgiem województwo opolskie.

4. Projekt jest realizowany pod nadzorem Instytucji Pośredniczącej – to jest Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

5. Okres realizacji projektu: od 01.03.2013 r. do 31.12.2014 r.

6. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

7. Projekt jest realizowany z Partnerem Handwerkskammer Mannheim Rhein – Neckar – Odenwald -  B1, 1-2 Mannheim 68 - 159 Niemcy .

Więcej informacji na stronie organizatora: kliknij
tutaj.