Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Publikacja NID

We wtorek, 25.11.2014r. Gminę Murów odwiedziła pani dr Iwona Liżewska – kierownik Oddziału Terenowego NID w Olsztynie w celu przeprowadzenia wywiadu z Wójtem Gminy Murów, panem Andrzejem Puławskim oraz ks. proboszczem dr Alfredem Skrzypczyk odnośnie materiału, składającego się na planowaną publikację nt. najciekawszych obiektów zabytkowych w kraju, wyróżnionych w konkursie „Zabytek Zadbany”.

Sołectwo Zagwiździe wraz ze swoimi cennymi zasobami materialnego dziedzictwa kulturowego zostało wybrane nieprzypadkowo. Zagwiździe jest jedynym sołectwem w Polsce, którego zabytki czterokrotnie zostały uhonorowane w konkursie  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Zabytek Zadbany"*.
Publikacja pani dr Liżewskiej opiera się na zabytkach wyróżnionych w czterech ostatnich latach, czyli od czasu kiedy pieczę nad realizacją przedmiotowego konkursu przejął Narodowy Instytut Dziedzictwa. W całym województwie opolskim dokonano wyboru trzech obiektów zabytkowych, które zostaną ujęte w planowanej publikacji – jest to Żeliwny most wiszący, nad rzeką Mała Panew w Ozimku, Mała Młotownia kompleksu zabytkowej Huty Żelaza i kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Zagwiździu.
 
W towarzystwie pani Marii Burian – kierownik  Oddziału Terenowego NID w Opolu oraz pani Ewy Kalbarczyk-Klak również z Oddziału Terenowego NID w Opolu, pani dr Liżewska przeprowadziła wywiad z włodarzem gminy, panem Andrzejem Puławskim odnośnie przeprowadzonych prac rewitalizacyjnych oraz konserwatorskich budynku Małej Młotowni kompleksu zabytkowej Huty Żelaza. Zaangażowanie i starania społeczności lokalnej w realizację założeń konserwatorskich  i utrzymaniu obiektu zostały wyróżnione w  konkursie „Zabytek Zadbany” w 2012 roku. Ks. proboszcz dr Alfred Skrzypczyk udzielił natomiast wywiadu odnosząc się do wyróżnienia uzyskanego w 2011 roku w wyraz uznania za przeprowadzenie prac konserwatorskich zewnętrznych elementów (m.in. elewacji i otoczenia) kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu.  
 
Przedmiotowa publikacja zostanie wydana w I kwartale 2015r.
 
*„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.
(źródło: http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/)

Fotorelacja:


Wizyta NID w Zagwiździu (3) [].jpeg
Wizyta NID w Zagwiździu (6) [].jpeg
Wizyta NID w Zagwiździu (5) [].jpeg

Wyróżnione obiekty zabytkowe w wybranaych ujęciach:

Kościół parafilany w Zagwiździu [].jpeg
Mała Młotownia kompleksu zabytkowej Huty Żelaza (2) [].jpeg
Mała Młotownia kompleksu zabytkowej Huty Żelaza (1).jpeg