Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Ranking

 

Obecny ranking odnosi się do końcówki unijnej perspektywy finansowej 2007-2013, dane rankingu pokazują dotacje pozyskane i wydawane w latach 2011-2013. Przypomnijmy, że najważniejsze inwestycje w Gminie Murów finansowane ze środków zewnętrznych we wspomnianych latach to m.in. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Murów”, „Przebudowa pomieszczeń szkolnych w Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu”, „Remont mostu w ciągu drogi nr 101502 O Radomierowice-Święciny”, „Remont drogi gminnej ul. Leśna Czarna Woda”, „Remont i rozbudowa domu spotkań i biblioteki publicznej w Starych Budkowicach  wraz z zagospodarowaniem otoczenia”.

Wyniki rankingu opracowane zostały przez profesora Pawła Swianiewicza, doradcę Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, a zarazem - kierownika Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Julitą Łukomską, doktorem nauk ekonomicznych i adiunktem w tym samym zakładzie.

Ranking został opublikowany przez Wydawnictwo Municypium, wydawcę branżowego Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
Ze szczegółowymi wynikami, jak i metodologią badań poprzedzających klasyfikację miast można zapoznać się w nr 24/1160 „Wspólnoty”.


ranking_współnota_listopadnr24 [].jpeg