Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Historia miejscowości

Wieś powstała w 1773 roku. Sprowadzono wtedy bydło, ziarno na chleb i siewy oraz ziemniaki. Miało to pomóc gospodarzom pracującym na przeważnie piaszczystej, w niektórych miejscach gliniastej roli. Zajmowano się, z marnym skutkiem, uprawą żyta, owsa, ziemniaków i koniczyny. W 1784 roku w Grabicach było 20 domów mieszkalnych, a w 1845 - 37. Szkołę zbudowano w 1802 r., po dwóch latach jej istnienia miała 63 uczniów z jednym nauczycielem.
Wioskę łącznie z Konszycami zamieszkiwało 19 kolonistów, 9 chałupników, 1 kowal, 1 stolarz i 4 tkaczy z rodzinami.
W 1939 roku Grabice zamieszkiwało 267 osób.