Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Przetargi

Aktualne ogłoszenia przetargowe znajdują się na stronie www. bip.murow.pl w dziale OGŁOSZENIA


 Uwaga: Poniższe ogłoszenia należy traktować jako archiwalne.

DOCRadomierowice dz nr 17.1 LOKAL I przetarg.doc

 DOCMurów dzialka nr 122.11 II przetarg.doc

DOCDziałka nr 45 Święciny IV przetarg.doc

 DOCZagwiździe dzialki nr 299, 300, 301 I przetarg.doc

DOCStare Budkowice dzialki nr 929.103, 942.102 I przetarg.doc

DOCOkoły działka nr 49 II przetarg.doc

DOCMurów dzialka nr 122.5 I przetarg.doc

DOCSprzedaż działki Okoły nr 50 I przetarg.doc

DOCsprzedaż działki Okoły nr 49 I przetarg.doc

DOCII przet. na dz. nr 20 i 19.4 k.m. 1 Radomierowice doc.doc

DOCDziałka nr 951-62 Stare Bud III przetarg.doc

DOCDziałka nr 45 Święciny III przetarg.doc

DOCRadomierowice 19.4 i 20 doc.doc

DOCBukowo 579.38 III przetarg.doc

DOCogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytk St. B.doc

DOCogłoszenie o przetargu na dzierżawę Ośrodek Murów.doc

DOCDziałka nr 951-62 Stare Bud II przetarg.doc 

DOCDziałka nr 579-138 Bukowo II przetarg.doc

DOCDziałka nr 45 Święciny II przetarg.doc

DOCZARZĄDZENIE NR Or.0050.72.2011 Wójta Gminy Murów z dnia 10 października 2011 w sprawie odwołania przetargu.doc

DOCO G Ł O S Z E NI E O PRZETARGU.doc

DOCZARZĄDZENIE NR Or0050.67.2011Wójta Gminy Murów z dnia 28 września 2011 w sprawie odwołania przetargu.doc

 DOCOgłszenie o sprzedaży nieruchomości nr 579-138 Bukowo.doc

DOCOgłoszenie o sprzedaży nieruchomości działka nr 45 Święciny.doc

DOCOgłoszenie o sprzedaży działki nr 951-62 Stare Budkowice.doc

DOCOgłoszenie o sprzedaży działki nr 298-2 Zagwiżdzie.doc

PDFogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego.pdf

DOCDziałka nr122-12 Murów.doc

DOCDziałka nr1022-98 Stare Budkowice.doc

DOCDziałka nr 273-3 Kały III.doc

DOCDziałka nr 273-3 Kały.doc

DOCOgł przet dz. X10 2.doc

DOCogłoszenie o przetargu działka nr 430-154, 490-154 Dębiniec.doc

DOCDziałka nr 343-17 Murów.doc

DOCDziałka nr 292 Zagwiżdzie.doc 

DOCDziałka nr 103 Święciny.doc

DOCDziałka nr 930-103 i 943-102. Bud I.doc

DOCLokal Radomierowice.doc

DOCDziałka nr 6-1 S. Bud III.doc

DOCOgłoszenie o przetargu sprzedaż działek nr 341-3, 342-4 Murów.doc

DOCOgłoszenie o przetargu sprzedaż działki nr 171-3 Murów.doc

DOCOgłoszenie o przetargu sprzedaż działki nr 203-30 St. Budkowice.doc

DOCDziałka nr 6-1 S. Bud II.doc

DOCDziałka nr 203-30 S. Bud II.doc

DOCDziałka nr 687-2 Zagwiździe II.doc

DOCDziałka nr 6-1 S. bud.doc

DOCDziałka nr 203-30 S. bud.doc

DOCDziałka nr 687-2 Zagwiździe bud.doc

DOCsprzedaż działki nr 302, 303, 304 k.m. 1 Zagwiździe doc.doc

DOCDziałka nr 48 Okoły II.doc

DOCDziałka nr 122.8 Murów II.doc

DOCDziałka nr 48 pod Okoły.doc

DOCDziałka nr 449-121 II Bukowo pod doc.doc

DOCDziałka nr 448-121 II Bukowo pod doc.doc

DOCDziałka nr 447-121 II Bukowo pod doc.doc

DOCDziałka nr 122.8 pod Murów.doc

DOCDziałka nr 47 Okoły pod.doc

DOCDziałka nr 46 Okołypod.doc

PDFStare_Budkowice_dz._932-103_i_945-102_k.m._4.pdf

DOCDziałka nr 931-103 St. Bud.doc

DOCDziałka nr 449-121 St. Bukowo doc.doc

DOCDziałka nr 448-121 St. Bukowo doc.doc

DOCDziałka nr 447-121 St. Bukowo doc.doc

DOCDziałka nr 164-1 Grabczok.doc

DOCDziałka nr 273-2 Kały.doc

DOCDziałka nr 935-103 948-102 St. Bud..doc

DOCDziałka nr 668-180 St. Bud..doc

DOCDziałka nr 933-103 946-102 St. Bud..doc

DOCDziałka nr 191-2 Kały.doc

DOCDziałka nr 107 k.m. 4 St. Budkowice ogłoszenie o II przetargu.doc

DOCDziałka nr 966 k[1].m. 4 St. Budkowice ogłoszenie o przet argu.doc

DOCDziałka nr 527-5 k[1].m. 4 St. Budkowice ogłoszenie o prz etargu.doc

DOCDziałka nr 107 k[1].m. 4 St. Budkowice ogłoszenie o przet argu 2.doc

DOCDziałka nr 35-1 k.m. 4 Okoły ogłoszenie o przetargu.doc

DOCOGŁOSZENIEx.doc

DOC1[1]. Ogłoszenie o zamówieniu.doc

PDFKosztorys inst[1]. z sali gimnastycznej.pdf

PDFProjekt techniczny.pdf

PDFProjekt umowy - instalacja elektryczna szkoła.pdf

PDFRys[1]. Nr 1.pdf

PDFRys[1]. Nr 2.pdf

PDFRys[1]. Nr 3.pdf

PDFSIWZ -o¶wietlenie sali gimnast.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf

PDFStrona tytułowa.pdf

PDFWykaz materiałów.pdf

PDFZał±cznik Nr 1.pdf

PDFZał±cznik nr 2.pdf

 

 

 

DOCDziałka nr 934-127 k[1][1].m.2 St. Budkowice ogłoszenie o pr zetargu.doc

DOCDziałka nr 881-132 k[1][1].m.2 St. Budkowice ogłoszenie o pr zetargu.doc

DOCDziałka nr 139, 326-176 k[1][1].m. 2 Dębiniec ogłoszenie o przetargu.doc

DOCOgłoszenie o wyborze oferty.doc

DOCOgłoszenie.doc

DOCDziałka nr 573-15 k.m.1 Bukowo ogłoszenie o przetargu.doc

DOCDziałka nr 576-15 k.m.1 Bukowo ogłoszenie o przetargu.doc

DOCDziałka nr 62-3 k.m.1 Murów ogłoszenie o przetargu.doc

DOCDziałka nr 20 k.m.1 Radomierowice ogłoszenie o przetargu.doc

DOCDziałka nr 158-1 k.m. 9 Grabczok ogłoszenie o przetargu.doc

DOCDziałka nr 85-1 k.m.1 Grabice ogłoszenie o przetargu.doc

DOCDziałka nr 85-2 k.m.1 Grabice II przetarg.doc

DOCDziałka nr 86-1 k.m.1 Grabice II przetarg.doc

DOCDziałka nr 139, 326-176 k.m. 2 Dębiniec ogłoszenie o przetargu.doc

DOCZarzadzenie Nr Or.0151-73-2005 Wójta Gminy Murów z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechnienia kultury fizycznej i sportu.doc

DOCkonkurs na realizację zadania publicznego na terenie gminy Murów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rok 2006.doc