Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Centrum kształcenia na odległość

Tytuł projektu:
Centrum kształcenia na odległość na wsiach (CKNONW)
- siedziba Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Murowie ul. Wolności 22

Co będzie zrobione?
1. Przystosowanie lokalu na siedzibę CKNONW oraz do montażu wyposażenia.
2. Wyposażenie CKNONW w sprzęt niezbędny do korzystania z programów do nauczania na odległość, w tym:
• 9 zestawów komputerowych (stacja robocza + monitor LCD + klawiatura + myszka + system operacyjny),
• 10 zestawów mebli biurowych (biurko + krzesło do komputera),
• sprzęt specjalistyczny pozwalający na korzystanie z komputera przez osobę niepełnosprawną,
• projektor,
•  laptop wraz z oprogramowaniem systemowym oraz torbą,
• faxtelefon,
• drukarka,
• notebook,
• oprogramowanie graficzne,
• poradniki i narzędzia multimedialne,
• informatyczne i multimedialne narzędzia wspomagania planowania kariery zawodowej (licencje, nośniki),
• oprogramowanie edukacyjne (w tym m. in. słowniki, encyklopedie, kursy on-line)

Dofinansowanie:
Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

Cel:
Projekt ma na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 406 współpracujących ze sobą Centrów. Każdy uczestnik, który zakończy szkolenie uzyska certyfikat poświadczający zdobytą wiedzę w danej dziedzinie, którą będzie mógł wykorzystać np. w poszukiwaniu pracy. Uczestnictwo w kursach (bezpłatnych) pozwoli na podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Dla osób niepełnosprawnych jest specjalistyczny sprzęt, a w razie potrzeby istnieje możliwość wypożyczenia laptopa.

Koszty:
Całkowity koszt projektu: 43 366,68 zł

Ostateczny termin realizacji:
31-12-2008r.

logo centrum 2.jpeg centrum.jpeg centrum 1.jpeg