Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Remont świetlicy

Tytuł projektu:
Remont świetlicy wiejskiej w Zagwiździu

Co będzie zrobione?
Zakres projektu obejmował remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej we wsi Zagwiździe. Została wykonana instalacja grzewcza, zaprojektowano demontaż części istniejącego przyłącza wodociągowego, w celu montażu podziemnego zbiornika magazynowego gazu. Zaprojektowano nowe przyłącze wodociągowe włączone do istniejącej sieci wodociągowej PCV. Wyremontowano i zakonserwowano dach oraz wyremontowano pomieszczenia i elewację budynku. Wymieniono również stolarkę drzwiową, rynny dachowe oraz rury spustowe.

Dofinansowanie:
Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Cel:
Celem jest eliminacja słabych stron w rozwoju miejscowości Zagwiździe oraz niwelowanie potencjalnych zagrożeń, a także wykorzystanie szans oraz osiągnięcie wartości dodanej. Wyremontowana świetlica wiejska może zatem stanowić centrum odnowy wsi. Dzięki temu powstanie ośrodek sportowo-kulturalny, który posłuży mieszkańcom jako miejsce sportowe, społeczno-kulturalne, edukacyjne czy też informacyjne.

Koszty:
Wydatki całkowite: 141 341,46 zł,
Dofinansowanie: 88 066,92 zł,
Wkład gminy: 53 274,54 zł,

Ostateczny termin realizacji:
25-10-2007r.

logo swietlica.jpeg