Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Dom spotkań i biblioteka w Starych Budkowicach

Tytuł projektu:
„Remont i rozbudowa domu spotkań i biblioteki publicznej w Starych Budkowicach wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

Co będzie zrobione?
Remont pomieszczeń, dachu i elewacji budynku, w którym mieści się biblioteka gminna i dom spotkań. Dobudowana zostanie klatka schodowa oraz wykonane zagospodarowanie otoczenia z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Cel:
Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi Stare Budkowice, poprzez remont i rozbudowę budynku, w którym mieści się biblioteka gminna i dom spotkań, z zagospodarowaniem otoczenia.

Koszty:
Całkowite: 574 531,23 zł
Dofinansowanie: 264 040,00 zł

Ostateczny termin realizacji:
31 sierpień 2010 r.