Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Wodociąg w Okołach i kanalizacja przy ul. Lipowej w Murowie

Tytuł projektu:
„Budowa wodociągu w miejscowości Okoły – Czarna Woda i odcinka kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami domowymi przy ul. Lipowej w Murowie”.

Co będzie zrobione?
1. Zostanie zbudowana sieć wodociągowa tranzytowa na odcinku Murów - Okoły i sieć rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Okoły i Czarna Woda. Woda na teren planowanego przedsięwzięcia, dostarczana będzie z dotychczasowego wodociągu w miejscowości Murów zasilanego z istniejącej stacji wodociągowej zlokalizowanej w Starych Budkowicach.
2. Zostanie zbudowany odcinek kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami  przy ul. Lipowej w Murowie.

Dofinansowanie:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cel:
Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Okoły - Czarna Woda oraz Murów, poprzez budowę wodociągu w Okołach oraz budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Murów, od studzienki rozprężnej do oczyszczalni ścieków wraz z przyłączeniem nieruchomości przy ul. Lipowej.

Koszty:
Dofinansowanie: 1 243 142,00 zł
Całkowity koszt: 2 301 477,00 zł

Ostateczny termin realizacji:
31-05-2010 r.