Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Plac sportowo-rekreacyjny

Tytuł projektu:
"Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w Murowie przy ul. Polnej"

Co zostało zrobione?
Remont altany oraz tarasu plenerowego, budowa placu zabawowego ze sceną zadaszoną oraz kręgu ogniskowego, sporządzenie nawierzchni komunikacyjnych, instalacja elementów małej architektury (ławki parkowe, kosze, słupki), utworzenie ścieżki edukacyjnej z szatą roślinną, sadzenie drzew i krzewów, wykonanie trawników oraz przyłącza wodociągowego do podlewania zieleni i obsadzenie kwietników.   

Dofinansowanie:
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" w ramach sodka 4.1. Rozwój obszaró zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Cel:
Celem projektu jest utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i turystów, poprzez zagospodarowanie terenu położonego w Murowie przy ul. Polnej. Założona infrastruktura rekreacyjna i turystyczna gwarantuje aktywny rodzinny wypoczynek na świeżym powietrzu oraz możliwość zapoznania się ze ścieżką edukacyjną szaty roślinnej.

Koszty:
Całkowite: 373.008,31 zł (brutto)
Dofinansowanie: 85%
Kwota dofinansowania: 257.769,97 zł

Ostateczny termin realizacji:
30 sierpień 2013 r.

Dokumentacja fotograficzna efektów rzeczowych przeprowadzonego projektu: