Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Remont świetlicy wiejskiej

Tytuł projektu:
"Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach"

Co zostało zrobione?
Roboty budowlane rozbudowy i przebudowy świetlicy, zagospodarowanie terenu wokół budynku świetlicy, roboty instalacji sanitarnych, instalacje elekrtyczne, wyposażenie świetlicy (m.in.kominek, biurka i krzesła komputerowe, regały, szafka, stół i krzesła, wyposażenie kuchni, rzutnik multimedialny i ekran zwijany).  

Dofinansowanie:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 313,322, 323 "Odnowa i rozwój wsi"

Cel:
Poprawa jakości życia i zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi, poprzez rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej.

Koszty:
Całkowite: 423.913,85 zł (brutto)
Koszty kwalifikowalne: 346.457,60 zł
Dofinansowanie: 75%
Kwota dofinansowania: 259.843,20 zł

Ostateczny termin realizacji:
30 października 2012r.