Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Siłownie zewnętrzne

Tytuł projektu:
"Utworzenie stref sportowo-rekreacyjnych z przeznaczeniem na aktywizację mieszkańców Gminy Murów"

Co zostało zrobione?
W trzech miejscowościach Gminy Murów - w Murowie, Zagwiździu oraz w Starych Budkowicach zostały zamontowane urządzenia składające się na ogólnie dostępne siłownie zewnętrzne. Produktem realizacji projektu jest zatem utworzenie trzech stref sportowo-rekreacyjnych, wyposażonych każde z osobna w trzy zestawy siłowni zewnętrznych, umożliwiających jednocześnie wykonywanie ćwiczeń sześciu osobom w każdym z miejsc projektu. Zamontowane zostały następujące urządzenia: 3 pary urządzeń wioślarz - prasa nożna (ćwiczenie mięśni całego ciała), 3 pary urządzeń biegacz - orbitrek (ćwiczenie mięsni całego ciała), 3 pary urządzeń wyciskanie siedząc (krzesło) - wyciąg górny (ćwiczenie pleców, ramion, klatki piersiowej).

Dofinansowanie:
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 -2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Dofinansowanie zostało pozyskane za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD "Stobrawski Zielony Szlak".

Cel:
Zrealizowany projekt przyczynia się do wzrostu atrakcyjności terenów rekreacyjnych Gminy Murów poprzez udostępnienie nowo utworzonych stref sportowo-rekreacyjnych w formie zewnętrznych siłowni w trzech miejscowościach gminy.

Koszty:
Całkowite: 49.815,00 zł (brutto)
Dofinansowanie: 80%
Kwota dofinansowania: 32.400,00 zł

Ostateczny termin realizacji:
30 listopada 2014r.

Fotodokumentacja z miejsc realizacji projektu:

Siłownia w Starych Budkowicach przy Niepublicznym Ośrodku Zdrowia:
Siłownia zewnętrzna w Starych Budkowicach (5) [].jpeg

Siłownia w Zagwiździu przy Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu:
Siłownia zewnętrzna przy Publicznym Gimnazjum (2) [].jpeg

Siłwonia w Murowie przy placu rekreacyjno-sportowym

Siłownia zewnętrzna w Murowie (4) [].jpeg