Logo BIP Logo ePUAP
  • PL
  • EN
  • DE
  • CZ

Gmina Murów - wielozadaniowa, darmowa aplikacja mobilna dla mieszkańców

Partnerstwo Vallendar

Wymiana młodzieży
Rok 2019:
W 2019 roku nadeszła chwila wizyty naszych uczniów w Vallendar. W połowie października uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu wyruszyli w drogę - tradycyjnie już z lotniska w Katowicach z wizytą do gminy partnerskiej Vallendar. Młodzież  spędziła w Vallendar 5 dni biorąc udział w programie przygotowanym przez koordynatorów ze strony niemieckiej. Spośród wielu atrakcji na uwagę zasługuje zwiedzanie twierdzy Ehrenbreitstein, do której młodzież dostała się kolejką linową. Udało się również zobaczyć twierdzę Marksburg. Nasi uczniowie wzięli także udział w warsztatach, poświęconych gejzerom, w ramach których mieli okazję podziwiać ich wybuchy. Tradycją wymian jest spotkanie z burmistrzem Vallendar - panem Fredem Pretz podczas wspólnego śniadania w ratuszu. Nie odbyło się też bez wymiany doświadczeń. Rewizytę naszych kolegów i koleżanek z Vallendar zaplanowano na maj przyszłego roku.
Wymianie młodzieży towarzyszył również Wójt Gminy Murów, pan Michał Golenia, który po kilku latach od ostatniej wizyty w Vallendar, spotkał się z burmistrzem, panem Fredem Pretz. W 2019 roku obchodziliśmy 20 jubileusz partnerstwa między gminami. Z tej okazji ustalono przyszłoroczny termin wizyty burmistrza Gminy Zbiorczej Vallendar w gminie Murów
.

 

Uznanie dla wieloletniej inicjatywy wymiany młodzieży
Rok 2019:

W 2019 r. inicjatywa wymiany młodzieży Zagwiździe – Vallendar zdobyła z racji na swój pomysłowy, innowacyjny i wzorcowy charakter uznanie władz województwa opolskiego, co zaowocowało przyznaniem III miejsca w konkursie pt. „Partnerstwo bez granic – Opolskie 15 lat w Unii Europejskiej”. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 24 kwietnia w Filharmonii Opolskiej. Konkurs organizowany przez Marszałka Województwa Opolskiego miał na celu wyróżnienie najaktywniejszych podmiotów w zakresie współpracy zagranicznej z okazji jubileuszu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nagrodę Marszałka Województwa Opolskiego odebrała Pani Gabriela Kania, dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu oraz Pani Sylwia Dydzik, sekretarz Urzędu Gminy w Murowie.

Współpraca z partnerską Gminą Zbiorczą Vallendar polega od wielu lat na wymianie młodzieży szkół - Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu z Integrative Realschule Plus Vallendar w kraju związkowym Nadrenii-Palatynacie w powiecie Landkreis Mayen-Koblenz. Wymiana wspierana jest finansowo przez gminę Murów, a ponadto pozyskiwane są środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie (Deutsch-Polnisches Jugendwerk). Inicjatywa wymiany młodzieży Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu (uprzednio Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu) z Integrative Realschule Plus Vallendar prowadzona jest systematycznie od 1999 roku. Jest to jedna z najdłużej prowadzonych wymian pomiędzy polskimi i niemieckimi szkołami w województwie opolskim.

 

Wymiana młodzieży
Rok 2017:
W czwartek, 19.09.2017r. grupa 13 uczniów wraz z dwoma opiekunami wyleciała z lotniska Katowice – Pyrzowice do Frankfurtu nad Menem skąd autokarem udali się do partnerskiej szkoły w Vallendar. Podczas trwającej 4 dni wymiany uczniowie mieli okazję zobaczyć miasto Koblenz, zwiedzić zamek Braubach, zobaczyć gejzer w Andernach. Podczas wymiany nie zabrakło oczywiście czasu na tradycyjne spotkanie z burmistrzem zbiorczej gminy Vallendar,  Panem Fredem Pretzem, który zaprosił całą grupę do ratusza na obfite śniadanie, które było wspaniałą okazją do rozmów na temat współpracy obu szkół i przyszłości wymian międzyszkolnych. Efektem tych rozmów było zapewnienie obu stron, iż  wymiany będą kontynuowane dopóki, dopóty starczy sił, ochoty i zdrowia obu stronom. Uczniowie żegnali się ze łzami w oczach, jednak wizja spotkania w przyszłym roku zrekompensowała smutek.

Wyjazd uczniów był możliwy dzięki wsparciu finansowemu ze strony Gminy Murów oraz dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

 
Wymiana młodzieży
Rok 2015:
W dniach od 21.-25.09.2015r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu wraz z Panią Gabrielą Kania oraz Panią Anną Dańkowską przebywali w ramach wymiany młodzieży w partnerskiej Gminie Zbiorczej Vallendar. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu prowadzi jedną z najdłuższych wymian młodzieży w województwie opolskim. Naszą szkołą partnerską jest od 1999 roku Intergrative Realschule Plus Vallendar. W ramach wymiany młodzieży prowadzonej przez Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu oraz Intergrative Realschule Plus Vallendar odwiedziło się nawzajem ok. 650 dzieci i młodzieży.

Podczas tegorocznej wymiany w Vallendar nasi uczniowe uczestniczyli w wyjazdach, workshopach i lekcjach szkolnych partnerskiej szkoły. Organizatorzy tegorocznej wymiany - przedstawiciele Intergrative Realschule Plus Vallendar przygotowali wiele wyjazdów w interesujące miejsca okolicy Vallendar. Zwiedzano m.in. miasta - Koblenz, Braubach oraz Andernach. Głównymi celami wymiany były kolejno - rejs statkiem do miasteczka Braubach, zwiedzanie i zapoznanie się z zasobami Geysirzentrum w Andernach oraz wizyta w ratuszu u Burmistrza Verbandsgemeinde Vallendar - Pana Pretz, gdzie nasze uczennice przedstawiły prezentację multimedialną w jęz. niemieckim dot. wykorzystania kompleksu zabytkowej Huty Żelaza na cele społeczno-kulturalne.

Nasza młodzież  wróciła z lotniska Franfurt/Hahn do rodzinnych stron zadowolona oraz bogatsza o wrażenia i doświadczenia związane z kolejną udaną wymianą z kolegami i koleżankami z partnerskiej Intergrative Realschule Plus Vallendar.

 

Wymiana młodzieży
Rok 2014:
W dniach od 18.05.-23.05.2014 r
. Publiczne Gimnazjum w Zagwiździu gościło uczniów szkoły partnerskiej "Integrative Reaschule Plus Vallendar" z Gminy Zbiorczej Vallendar w Niemczech. Dla uczniów szkoły partnerskiej przygotowano szeroką gamę zajęć, spotkań i wyjazdów, składających się na atrakcyjny program pobytu w gimnazjum, na terenie Gminy Murów oraz Opolszczyzny.

Z ramienia Urzędu Gminy w Murowie zorganizowano w środę, 21.05. prelekcję dot. historii i dziejów Huty Żeliwa w Zagwiździu, którą przeprowadził Wójt Gminy Murów. Po prelekcji uczniowie partnerskiej szkoły przystąpili do rozgrywki gry terenowej „Poznaj zabytki Zagwiździa”. W czwartek, 22.05. uczestników wymiany młodzieży w 25-osobowej grupie zaproszono do udziału w wycieczce krajoznawczej, obejmującej teren Gminy Murów oraz po części obszar sąsiadującej Gminy Kluczbork. Dzięki programowi tematycznej wycieczki uczniowie wymiany mieli sposobność zapoznać się nie tylko z lokalnym dziedzictwem kulturowym, ale i z bogatymi walorami krajobrazowymi Opolszczyzny. Na trasie wycieczki znalazły się zatem zabytkowe zabudowania w formie zabytków sakralnych oraz przemysłowych. W programie ujęta została m.in. aleja starych dębów z posępnym pomnikiem przyrody w przysiółku Kolonia Piecowa (przysiółek Nowej Bogacicy, Gm. Kluczbork) oraz  bogate zasoby dziedzictwa materialnego w sołectwie Bukowo (augsbursko-ewangelicki cmentarz oraz zabytkowa dzwonnica). Młodzieży szczególnie przypadła do gustu drewniana stacja PKP w Bukowej, która daje dobry  przykład, jak zachować dziedzictwo materialne od zapomnienia i zniszczenia, ale również w jaki sposób przyczynić się do tego, aby zachowane dziedzictwo tętniło życiem. W dalszej części programu znajdował się wykład nt. historii i dziejów Kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Radomierowicach, który został poprowadzony przez proboszcza parafii,  ks. Kościelnego. Dzięki uprzejmości proboszcza młodzież mogła zobaczyć, jak adekwatnie do materii i konstrukcji kościoła zbudowanego w formie muru pruskiego przeprowadza się remont takiego obiektu. Z Radomierowic uczestnicy wycieczki udali się do sołectwa Murów z krótką wizytą w siedzibie urzędu, gdzie sporządzono pamiątkowe zdjęcie z Wójtem Gminy Murów. Dalszą część dnia oraz pobytu w Gminie Murów urozmaicił program Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu.
Wymiana młodzieży stanowi od lat świetną platformę kontaktów i poznawania się kultur dla dzieci i młodzieży partnerskich szkół i gmin. Wymiany w Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu prowadzone są z powodzeniem od 1999 roku. W następnym roku (2015r.) młodzież Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu odwiedzi z rewizytą swoich przyjaciół w Gminie Zbiorczej Vallendar (Niemcy). 

Sprawozdanie: UG Murów, stanowisko ds. funduszy unijnych i promocji.

Fotorelacja:

 


Wizyta partnerska

Rok 2010:
W dniach od 03.09. do 05.09.2010 r. na terenie Gminy Murów przebywała delegacja z partnerskiej Gminy Vallendar. Goście z Vallendar uczestniczyli m.in. w Powiatowo - Gminych Dożynkach w Murowie. 


10 - LECIE PARTNERSTWA między Zbiorczą Gminą Vallendar a Gminą Murów

30 maja 2008 roku minęło 10 lat od podpisania umowy partnerskiej między Zbiorczą Gminą Vallendar a Gminą Murów. Umowa ta została podpisana w Vallendar przez Burmistrza Udo Bachmana reprezentującego Gminę Vallendar i Wójta Stanisława Zwolskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Zygmunta Hinka ze strony polskiej. Natomiast 8 maja 1999 roku w Zagwiździu parafawano układ partnerski. Podpisy złożyli Udo Bachman, Stanisław Szaforz, Zygmunt Hink i Czesław Tomalik. Idea zawiązania partnerstwa wyszła z inicjatywy byłej mieszanki Zagwiździa - pani Anny Weidel, która od 1957 roku mieszka w Gminie Vallendar. Uroczyste obchody odbyły się w Vallendar 31 maja 2008 roku. Ze  strony polskiej w uroczystości wzięła udział zaproszona grupa członków klubu partnerskiego i Wójt Gminy Murów - Pan Andrzej Puławski. W latach 1999 – 2007 odwiedziło Gminę Vallendar 200 mieszkańców naszej gminy, w tym reprezentanci strażaków, młodych piłkarzy, orkiestra „Camerata” i chór "Spotkanie" ze Starych Budkowic. Z rewizytą do nas przyjechali  czterokotnie mieszkańcy ze Zbiorczej Gminy Vallendar. 
W ramach partnerstwa od 1999 roku biegnie równolegle szkolna wymiana młodzieży między Publicznym Gimnazjum w Zagwiździu a Regionale Schule Vallendar. Do 2007 roku w wymianie uczestniczyło 320 uczniów ze strony polskiej i niemieckiej razem. Program wymiany mieszkańców i uczniów odbywa się z pomocą środków pozyskiwanych z zewnątrz, w przypadku wymiany mieszkańców Klubu Partnerstwa Murów Vallendar na składane wnioski do Komisji Europejskiej w Brukseli otrzymuje określone środki finansowe. Natomiast młodzież może wyjeżdżać do Vallendar i przyjmować kolegów z Vallendar dzięki pozyskiwanym środkom z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie.
Dzięki naszym przyjaciołom z Vallendar został doposażony „Caritas” w Zagwiździu oraz straż pożarna w St.Budkowicach. Rolnicy z wyspy Niederwerth pomogli założyć uprawy szparagów w naszej gminie. Partnerstwo to nie tylko odwiedziny, to przyjaźnie, które często trwają do dzisiaj.
  Bardzo serdecznie chciałam podziękować wszystkim członkom Klubu Partnerstwa Murów Vallendar za pomoc, współpracę, wsparcie, oraz osobom zaangażowanym w pielęgnowanie partnerstwa między naszymi gminami. Dziękuję także wszystkim rodzicom uczniów naszego gimnazjum, którzy gościli młodzież z Regionale Schule Vallendar. Dzięki nim, ich poświęceniu, gościnności nadal możemy kontynuować program szkolnych wymian młodzieży.    

           Kania Gabriela
Przewodnicząca Klubu Partnerstwa Murów Vallendar

 


 

 

Partnerstwo.jpeg       Partnerstwo 2.jpeg

 


 

 

1.jpeg

 


 

 

Echo 23.2006.jpeg_Echo 23.2006 str. 2.jpeg

 


 

 

11.2007.jpeg 


 

 

  lastscan.jpeg